Ostatní

SYSTÉM NASKLADNĚNÍ HALY

typ NH-75

Účel - použití

Systém naskladnění haly je soubor závěsných prvků, pohybových mechanizmů a strojního zařízení pro dopravu sypkého materiálu ve vodorovném směru.

Typové firemní označení vyjadřuje:


Systém je charakterizován požadovaným dopravním výkonem, délkou a šířkou haly, výškou vrstvy materiálu, způsobem přísunu materiálu zvenčí a také úrovní komfortu obsluhy.

Systém naskladnění je především určen k mechanizovanému plnění hal a skladů volně uloženými obilninami. Lze jej uplatnit jak v nově budovaných objektech, tak i ve stávajících. Snižuje provozní náklady na dopravní prostředky, zcela odstraňuje potřebu nakladače a také snižuje manuální pracnost. Naskladňovat lze na celou plochu haly (skladu) průběžně nebo do oddělených buněk. Je možno vytvořit i vrstvu o stejné výšce při aplikaci aktivního větrání v hale. Dopravní cesty jsou navrženy tak, aby v nich nezůstávaly zbytky a nedocházelo k nežádoucímu mísení komodit.

Systém není příliš vhodný na práškové materiály, protože dochází k větší prašnosti.