Technologie a služby

V rámci projektu Pořízení nových technologií, zvýšení kvalitativní úrovně výrobků, vytvoření nových pracovních míst  který je spolufinancován Evropskou unií . V rámci procesní inovace jsou zavedeny nové výrobní procesy.

Cílem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu. Prostřednictvím nákupu technologie, která umožňuje vlastní produkci nových výrobků, jež byly vyvinuty v rámci vlastního TPV a jejich následnou výrobou, bude dosaženo plánovaných inovací.

Byly zakoupeny tyto nové technologie:

  • Stáčečka (třívalcová zakružovačka ) plechu ASM-S 200-20/7 RIMATEC,
  • Stáčečka ( zakružovačka ) profilového materiálu APK 81 RIMATEC,
  • Radiální vrtačka VR 50 M-MOOS,
  • Univerzální soustruh SN500SA/1500 TRENS SK .

Tato technologie byla zakoupena v rámci operačního programu Pořízení nových technologií; zvýšení kvalitativní úrovně výrobků; vytvoření nových pracovních míst, podporované EU. EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Ke stažení

registrace.pdf (78 kB)
Ke stažení