Technologie a služby

Nově pořízené stroje pro technologii obrábění: 

Obráběcí centrum DNM 6700
 • x/y/z: 1300/670/625 mm
 • vřeteno: 150-775
 • zatížení stolu: 1300 kg
 • souvislý řídicí systém TNC 620Horizontka WFT 11 CNC
 • stůl: 1800x2600 mm
 • x/y/z: 4000/2000/1700 mm
 • vřeteno: 730
 • zatížení stolu: 20 t
 • Souvislý řídicí systém TNC 640

V rámci projektu Pořízení nových technologií, zvýšení kvalitativní úrovně výrobků, vytvoření nových pracovních míst  který je spolufinancován Evropskou unií . V rámci procesní inovace jsou zavedeny nové výrobní procesy.

Cílem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu. Prostřednictvím nákupu technologie, která umožňuje vlastní produkci nových výrobků, jež byly vyvinuty v rámci vlastního TPV a jejich následnou výrobou, bude dosaženo plánovaných inovací.

Byly zakoupeny tyto nové technologie:

 • Stáčečka (třívalcová zakružovačka ) plechu ASM-S 200-20/7 RIMATEC,
 • Stáčečka ( zakružovačka ) profilového materiálu APK 81 RIMATEC,
 • Radiální vrtačka VR 50 M-MOOS,
 • Univerzální soustruh SN500SA/1500 TRENS SK .

Tato technologie byla zakoupena v rámci operačního programu Pořízení nových technologií; zvýšení kvalitativní úrovně výrobků; vytvoření nových pracovních míst, podporované EU. EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Ke stažení

registrace.pdf (78 kB)
Ke stažení