Přepravník KSV

Přepravník KSV lze užít pro přepravu sypkých hmot po pozemních komunikacích, zejména z místa skladování na místo užití nebo zpracování a jeho přeložení do zpracovatelského zařízení bez použití dalších mechanizačních prostředků pro manipulaci se sypkými hmotami. Příklad úspěšného užití je přeprava umělých hnojiv soupravou automobil - přívěs (Přepravník KSV-A a KSV-V) ze skladu, resp. výrobního podniku umělých hnojiv na překladiště do speciálu - rozmetače hnojiv v blízkosti pole určeného k přihnojování. Přeprava je vysoce operativní, bez nároků na další mechanizmy, tedy vysoce efektivní. Přepravovaný substrát musí být sypký, co nejméně abrasivní a nelepivý.

Jmenovité rozměry korby přepravníku:

šířka: 2 500  mm
délka: 5 000  mm
výška - typ KSV-A: 2 200 mm
výška - typ KSV-V: 2 000 mm

Jmenovitý obsah korby přepravníku:

typ KSV-A: 12 m3
typ KSV-V: 10 m3

Celková hmotnost prázdného přepravníku:

typ KSV-A: 3 420 kg
typ KSV-V: 3 140 kg

Maximální výkon vyprazdňování:

typ KSV-A i KSV-V: 41 m3/hod