Pneumatický vzorkovač typ PVS-01

Pneumatický vzorkovač je strojní zařízení pro odběr vzorků zrnin z vozidla a jejich dopravu do příjmové laboratoře. Není vhodné pro kukuřici, velkozrnný hrách a boby. Zařízení je možno používat v ručním nebo automatickém cyklu. Odběr se provádí na principu podtlaku v dopravním potrubí. Vzorky jsou dopraveny do odstředivého filtru, odkud padají do děliče vzorků v laboratoři. Zde se vzorky dělí podle požadovaného poměru a přebytečný materiál se zpětnou větví vrací zpět na vozidlo. Vzorkovače lze používat v obilních silech a skladech při kontrole kvality nakupovaných zrnin. Zařízení odstraňuje vliv pracovníka na kvalitu prováděného odběru a zavádí definované a opakovatelné podmínky odběru. Zařízení je možno provozovat v rozsahu teplot -5°C až 35°C.