Odlučovače - cyklony

ODSTŘEDIVÝ ODLUČOVAČ

Účel - použití

Odstředivý odlučovač je zařízení pro odloučení tuhých částic ze vzdušniny. Daný typ je vhodný pro použití v dřevařském, lnářském a vlnařském průmyslu a také v obilnářském průmyslu k odlučování prachu, vláken, pazdeří, pilin, třísek apod. Nehodí se pro lepivé částice (vlhké prachy). Použití je vhodné konzultovat s technikem.

Technický popis

Odstředivý odlučovač se skládá z těchto hlavních částí:

  1. Vstupní hrdlo
  2. Odstředivá komora s válcovou částí
  3. Kužel
  4. Výstupní hrdlo
  5. Výpad prachu


Směs vzduchu a prachových částic je ve vstupním hrdle navedena tečně k obvodu válcové části odstředivé komory. Tím vznikne šroubový sestupný pohyb, který unáší materiál působením odstředivé síly po stěnách odlučovače do kuželové části. V této oblasti dochází ke změně směru proudění vzdušniny. Vzduch se pohybuje k ose válce a směřuje nahoru do výstupního hrdla. Odloučený prach se shromažďuje ve spodní části kužele a je přes výpad prachu veden do odpadu.

Odlučovače se vyrábějí v provedení levém nebo pravém podle požadavku zákazníka. Provedení je dané polohou vstupní příruby vůči ose odlučovače při pohledu na vstupní přírubu.

Označení výrobku SPIN 1600 levý.