Kontinuální žlabová míchačka

KŽM 500/2,5 ; alt. (…/4)

Kontinuální žlabová míchačka (dále jen míchačka KŽM …) je strojní zařízení pro zapracování (zamíchání) přídavného komponentu do základní sypné hmoty a jejich homogenizaci.

Míchačku lze používat pro zpracování potravin, zejména ve mlýnech, výrobnách krmiv, pekárnách a dalších provozech, kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 a 4 dle ČSN 26 2802.

Míchačka odpovídá  uvnitř zařízení úrovni požadavků pro zónu 21 a vně zařízení zóně 22. Použitím míchačky nevniká vně zařízení nebezpečná atmosféra.

Znázornění nebezpečných zón:


Parametry míchačky jsou vyjádřeny typovým firemním označením:

KŽM  500/2,5 ; alt. (…/4)


KŽM - kontinuální žlabová míchačka

500 - jmenovitý průměr rotoru v milimetrech

/2,5   ; alt...(/4) - jmenovitá délka žlabové části v metrech, případně lze délku přizpůsobit i jinému konkrétnímu požadavku

KŽM  500/2,5 -optimální výkon 5 t/h  (max. doporučený výkon  6 t/h)

KŽM  500/4 -optimální výkon 10 t/h  (max. doporučený výkon  11 t/h)

TypDélka žlabu (mm)Průměr rotoru (mm)Pohon (kW)Hmotnost (kg)
KŽM 500/2,5
2 500
500
3,0
690
KŽM 500/4
4 000
500
4,0
940