Elektricky ovládané prvky rozdělovací

S150E až S352E, K151E až K353E

Rozdělovací elektricky ovládané prvky jsou určeny pro ovládání dopravy sypkého materiálu ve spádovém potrubí a lze je používat ve mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, výrobnách tvarovaných krmiv, pekárnách a dalších provozech, kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 a 4 dle ČSN 26 2802. Prvky neslouží k těsnění tlaku, pouze uzavírají nebo otevírají cestu dopravovanému materiálu. Pro svoji činnost potřebují elektrický proud.