Elektricky ovládané prvky přepouštěcí

HR 260x600E, HR 360x800E, HR 250x500E, HR 270x270 E

Přepouštěcí prvky elektricky ovládané jsou určeny pro ovládání dopravy sypkého materiálu ve spádovém potrubí a lze je používat ve mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, výrobnách tvarovaných krmiv, pekárnách a dalších provozech, kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 a 4 dle ČSN 26 2802. Prvky neslouží k těsnění tlaku, pouze uzavírají nebo otevírají cestu dopravovanému materiálu. Pro svoji činnost potřebují elektrický proud.