Lopatkový řetězový dopravník

typ RDL 160, RDL 200, RDL 260 a odvozené typy

Řetězový dopravník lopatkový (dále RDL) je strojní zařízení pro dopravu sypkých materiálů ve vodorovném i šikmém směru, s úhlem stoupání až 60°. Dopravníky se vyrábí jako jednosměrné. Číselný údaj v označení dopravníku udává jmenovitou vnitřní šířku dopravního žlabu. Řetězový dopravník lopatkový byl zkonstruován zejména pro šikmou dopravu velmi jemných sypkých materiálů, s důrazem na minimální zbytkové množství přepravovaného materiálu, zůstávajícího uvnitř dopravníku po ukončení přísunu materiálu a běžném doběhu dopravníku naprázdno pro jeho vyprázdnění. Dopravník lze použít zejména v provozech s častou změnou přepravovaných substrátů a současnou potřebou zabránění vzájemného mísení (kontaminaci) zbytkovým množstvím z předchozí přepravované suroviny v dopravních cestách. Jedná se zejména o výrobny krmných směsí, výrobny přídavných komponentů do krmných směsí, premixové linky apod. kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 dle ČSN 260070.

Zařízení odpovídá  uvnitř zařízení úrovni požadavků pro zónu 21 a vně zařízení zóně 22. Uvnitř dopravníku se může dopravovat prach, jehož teplota vznícení v rozvířeném stavu s uplatněním bezpečnostního koeficientu (2/3 této teploty) nebude nižší než Tmax 60°C. Uvnitř RDL lze použít přepravovat vodivé prachy skupiny IIIC. Použitím zařízení nevniká vně zařízení nebezpečná atmosféra.

Typové firemní označení vyjadřuje:

RDL XXX

RDL … řetězový dopravník lopatkový
XXX … jmenovitá šířka žlabu

Délka redleru je jmenovitý rozměr mezi předním a zadním čelem dopravního žlabu, bez ohledu na rozměry a uspořádání pohonu.