Klasický řetězový dopravník

Redler typ RD 160, RD 260, RD 360 a odvozené typy

Řetězový dopravník - redler (dále jen RD) je strojní zařízení pro dopravu sypkého materiálu ve vodorovném směru, resp. šikmém směru s úhlem stoupání do 10° s konstrukčními úpravami až do 25°. Pohybem dopravního řetězu v dopravním žlabu je materiál unášen od vpádu k výpadu.

Redlery RD 160, RD 260 a RD 360 lze používat ve mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, výrobnách tvarovaných krmiv, pekárnách a dalších provozech, kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 dle ČSN 260070.

Zařízení odpovídá  uvnitř zařízení úrovni požadavků pro zónu 21 a vně zařízení zóně 22.  Uvnitř dopravníku se může dopravovat prach, jehož teplota vznícení v rozvířeném stavu s uplatněním bezpečnostního koeficientu (2/3 této teploty) nebude nižší než Tmax 60°C. Uvnitř RD lze použít přepravovat vodivé prachy skupiny IIIC. Použitím zařízení nevniká vně zařízení nebezpečná atmosféra.

Typové firemní označení vyjadřuje:

RD XXX

RD … řetězový dopravník
XXX … jmenovitá šířka žlabu

Délka redleru je jmenovitý rozměr mezi předním a zadním čelem dopravního žlabu, bez ohledu na rozměry a uspořádání pohonu.